प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडले Junior Trainee Assistant देखि Executive Manager सम्म पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ, यस्तो छ आवश्यक न्युनतम योग्यता र अनुभव (नोटिससहित)

Machchapuchchre

प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडले  कर्मचारी माग गरेको छ, 10 plus 2 उतिर्णले समेत आवेदन दिन पाउने | प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले Junior Trainee Assistant देखि Executive Manager सम्म पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो | इच्छुक तथा योग्यता पुगेका आवेदकले आवेदन दिन सक्ने फाइनान्सले जनाएको छ |

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्